برچسب خورده: زلزله کرمانشاه

دردناک‌تر از این وجود ندارد… زلزله بدترینِ بدترین‌هاست… همه‌چیز از کنترل خارج می‌شود و ساده‌ترین نیازهای آدمی، می‌شود بزرگ‌ترین دغدغه. برای همه‌ی شهرها و روستاهایی که امروز عزادارند، غمگین و بی‌نهایت اندوهگینیم. با تمام …